Termin 13 Sympozjum "Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych"
12-14 grudnia 2024 r.

Miejsce organizacji 13 Sympozjum
Opera Krakowska
ul. Lubicz 48,
31-512 Kraków

Organizator 13 Sympozjum
Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

Biuro organizacyjne 13 Sympozjum
Symposium Cracoviense
ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków
tel. +48 12 4227600

Osoby do kontaktu:
Zofia Cześnikiewicz, email: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl
Dominika Growiec, email: dominika.growiec@symposium.pl
Małgorzata Małek, e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl


Opłata rejestracyjna

Uczestnicy - 600 PLN netto + 23% VAT tj. 738 PLN brutto
Przedstawiciele Firm - 600 PLN netto + 23% VATtj. 738 PLN brutto

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w obradach, wstęp do strefy wystaw firmowych, identyfikator i materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej, przerwy kawowe, lunche.

Opłaty można dokonać za pomocą:
- przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Beneficjent: Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
Adres beneficjenta: ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków
Nazwa banku: Alior Bank S.A.
Adres banku: ul. Łopuszanska 38D, 02-232 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
Tytuł przelewu : imię i nazwisko, TRAN 2024

- płatności on-line w systemie przelewy24 (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności przelewy24)

Wszystkie opłaty bankowe powinny zostać pokryte przez uczestnika. Opłat należy dokonać przed rozpoczęciem 13 Sympozjum.

Zgłoszenie uczestnictwa
 
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w Sympozjum zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.
Sprostowanie, omyłkowo wprowadzonych danych podatnika, możliwe będzie tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez Firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając wszystkie dane uczestnika, wymagane w formularzu rejestracyjnym oraz dane Firmy niezbędne do wystawienia faktury wraz z adresem email.

Rezygnacja z udziału w 13 Symozjum - warunki anulacji
 
Rezygnacja z udziału musi być zgłoszona na piśmie. W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej  do 12 czerwca 2024r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.