12 grudnia 2024 (czwartek)
19:00
Przyjazd gości i rejestracja
13 grudnia 2024 (piątek)
08.30 - 08.45
Otwarcie - prof. Magdalena Durlik, prof. Piotr Przybyłowski
08.45 - 11.15
SESJA 1
08.45 - 09.10
Nowe leki immunosupresyjne w badaniach klinicznych
prof. Magdalena Krajewska
09.10 - 09.35
Leki biologiczne w transplantologii
prof. Ryszard Grenda
09.35 - 10.00
Uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne przeszczepu – jak możemy zapobiegać
prof. Leszek Domański
10.00 - 10.25
Ksenotransplantacje nerek
prof. Marcin Adamczak
10.25 - 10.50
Ksenotransplantacje serca
prof. Piotr Przybyłowski
10.50 - 11.15
Przeszczepianie bez immunosupresji  – czy będzie możliwe?
prof. Andrzej Więcek
11.15 - 11.45
Przerwa kawowa
11.45 - 13.50
SESJA 2
11.45 - 12.10
Przeszczepienia wspomagające wątroby
prof. Michał Grąt 
12.10-13.00
Otyłość metaboliczna u biorców narządów - farmakoterapia czy interwencja chirurgiczna? Dwugłos: internista contra chirurg
dr hab. med. Olga Tronina, prof. Wojciech Lisik
13.00 - 13.25
Transkryptomika, proteomika, genomika - narzędzia do monitorowania biorcy przeszczepu
prof. Krzysztof Mucha
13.25 - 13.50
Przyszłość medycyny transplantacyjnej w dobie starzenia się populacji dawców i biorców przeszczepów narządowych
prof. Ilona Kurnatowska
13.50 - 14.50
Lunch
14.50 - 17.40
SESJA 3
14.50 - 15.15
Limfocyty CAR-T – nowy obiecujący gracz w drużynie immunoterapii
prof. Grzegorz Basak
15.15 - 15.40
Możliwości i przyszłość leczenia nowotworów z wykorzystaniem najnowszych terapii u biorców przeszczepów narządowych
prof. Jolanta Małyszko
15.40 - 16.05
Zakażenia grzybicze u biorców przeszczepów
prof. Alicja Dębska-Ślizień
16.05 - 16.50
Zakażenia wirusowe po przeszczepieniu - rutyna czy jednak wyzwanie
dr hab. med. Dominika Dęborska-Materkowska,dr hab. med. Dorota  Kamińska
16.50 - 17.15
Jak leczenie immunosupresyjne wpływa na odpowiedź na szczepienia u biorców przeszczepu?
prof. Beata Numnik
17.15 - 17.40
Dzisiaj i jutro farmakoterapii biorców narządowych z cukrzycą, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi
prof. Kazimierz Ciechanowski
14 grudnia 2024 (sobota)
08.30 - 10.35
SESJA 4
08.30 - 08.55
Ocena immunologiczna biorcy – nowe metody doboru biorcy – czy zmniejszy się częstość procesu odrzucania?
dr Hanna Zielińska
08.55 - 09.20
Zasady kwalifikacji potencjalnego biorcy do transplantacji – czy powinny ulec zmianie?
dr Dorota Lewandowska
09.20 - 09.45
Jak możemy poprawić dostęp do transplantacji pacjentom wysokoimmunizowanym?
prof. Magdalena Durlik
09.45- 10.10
Przeszczepianie narządów w chorobach rzadkich
prof. Michał Nowicki
10.10- 10.35
Optymalizacja terapeutycznego monitorowania stężeniem leków immunosupresyjnych u pacjentów po przeszczepach narządowych z użyciem mikropróbkowania objętościowo-absorpcyjnego (VAMS) – zastosowanie kliniczne - szanse i zagrożenia
dr hab. med. Tomasz Pawinski,  dr Arkadiusz Kocur
10.35 - 11.00
Przerwa kawowa
11.00 - 12.40
SESJA 5
Czy sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zmieni i stanie się częścią opieki nad pacjentami po transplantacji? Punkty widzenia:          
Klinicysta – prof. Andrzej Rydzewski
Patomorfolog – prof. Piotr Dionizy
Chirurg – prof. Maciej Kosieradzki
Poltransplant
12.40-12.50
Zakończenie 13 Sympozjum
12.50
Lunch