Biuro organizacyjne 13 Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”
 
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/14
31-511 Kraków
tel. 12-422-76-00


Osoby do kontaktu:
Zofia Cześnikiewicz, email: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl
Dominika Growiec, email: dominika.growiec@symposium.pl
Małgorzata Małek, email: malgorzata.malek@symposium.pl